Союз специалистов в области строительства
ПЛАНОВІ ПЕРЕВІРКИ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ НАГЛЯДУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ, ДЕРЖАРХБУДІНСПЕКЦІЇ

Відтепер закон встановлює єдину періодичність проведення планових перевірок, залежно від міри ризику ведення господарської діяльності. Наприклад, високо ризикові підприємства один і той же контролер може перевіряти раз в два роки. Суб'єкти з середньою мірою ризику - раз в три роки, а усіх інших - не частіше за один раз в п'ятирічку.

Важливо, що, якщо для якихось видів підприємств не затверджені критерії розділення по мірах ризику, періодичність проведення перевірок і перелік питань, що підлягають контролю, вони вважаються за умовчанням низько ризику.

Максимальний термін проведення інспекції скорочений з 15 до 10 робочих днів, а сумарна тривалість усіх планових перевірок різними контролюючими органами (комплексна перевірка) не може перевищувати 30 робочих днів.

 

ПРОЦЕДУРА ПЕРЕВІРКИ

 

ОРГАН ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ

Держпраці України

ДЕРЖАРХБУДІНСПЕКЦІЯ

ДОЗВІЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ

ДОЗВІЛ

ЛІЦЕНЗІЯ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ

постанова КМУ від 26.11.2011 р. № 1107

постанова КМУ від 30.03.2016 р. № 256

ЦІЛІ

Дотримання вимог законодавства про працю, зайнятість, та загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Дотримання вимог законодавчих та НПАОП

Дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури  IV і V категорій складності

РЕЗУЛЬТАТ

Акт перевірки суб’єкта господарювання

Акт перевірки суб’єкта господарювання

МОЖЛИВІ РІШЕННЯ

Анулювання (факт відмови від перевірки)

Анулювання (факт відмови від перевірки)

 

Анулювання (недотримання вимог)

Анулювання (недотримання ліцензійних умов)

 

Штраф від 3200.00 до 320000.00 грн.

Призупинення дії (не значні недоліки)

 

Акт відповідності (дотримання вимог)

Акт відповідності (дотримання вимог)

 

Що повинен мати інспектор, що прийшов на перевірку?

Відразу необхідно відмітити, що навіть якщо інспектор прийшов до вас на перевірку, він, окрім службового посвідчення, повинен мати з собою направлення (посвідчення) на право перевірки. Копія якого має бути вручена керівникові або представникові суб'єкта господарювання, що перевіряється. Для здійснення перевірки орган державного нагляду (контролю) видає наказ, який повинен містити найменування суб'єкта господарювання, відносно якого здійснюватиметься захід, і предмет перевірки. На підставі наказу (рішення, розпорядження) оформляється направлення на право проведення перевірки яке підписується керівником органу державного нагляду з вказівкою прізвища, імені і по батькові і завіряється печаткою. Це направлення діє тільки впродовж зазначеного в ним терміну.

У направленні (посвідченні) на право перевірки вказуються:

 • найменування органу державного нагляду (контролю), який здійснює перевірку; 
 • найменування суб'єкта господарювання і / або його відособленого підрозділу або прізвище, ім'я і по батькові фізичної особи - підприємця, відносно діяльності яких здійснюється перевірка;
 • місцезнаходження суб'єкта господарювання і / або його відособленого підрозділу;
 • номер і дата наказу (рішення, розпорядження), у виконання якого здійснюється перевірка; 
 • перелік посадовців, що беруть участь в проведенні перевірки, з вказівкою їх посади, прізвища, імені і по батькові;    
 • дата почала і дата закінчення перевірки; тип перевірки (планова або позапланова);
 • форма перевірки (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспекції і тому подібне);
 • основи для здійснення перевірки; предмет здійснення перевірки; 
 • інформація про здійснення попередньої перевірки (тип перевірки і термін її проведення.

Як проходить перевірка? 

 • Відповідно до Порядку проведення перевірок інспекторами, перевірка складається з таких етапів: 
 • Робота з документами, наданими суб'єктами господарювання на вимогу інспектора: 
 • Оформлення документів за результатами перевірки. 
 • Ознайомлення суб'єктів господарювання з документами, оформленими за результатами перевірки. 

При цьому, інспектору на час проведення перевірки надається робоче місце, обладнане належним чином, право користування телефонним зв'язком, розмножувальною технікою, іншими послугами технічного характеру, необхідними для реалізації повноважень під час перевірки, оформлення матеріалів перевірки, спілкування з працівниками (у разі необхідності одержання пояснень). Інспектор та суб'єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення перевірки засобами аудіо - та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такої перевірки. Що важливо, під час проведення перевірки не допускається вилучення у суб'єктів господарювання оригіналів їх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп'ютерів, їх частин, крім випадків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.

Суб'єкт господарювання при здійсненні перевірки має право:

 • бути інформованим про свої права і обов'язки;
 • бути присутнім при здійсненні перевірки і притягати при здійсненні перевірки третіх осіб;
 • вимагати нерозголошування інформації, що становить комерційну таємницю або конфіденційну інформацію підприємства;
 • надавати органу державного нагляду(контролю) у письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акту;
 • оскаржити у встановленому законом порядку неправомірні дії органів державного нагляду(контролю) і їх посадовців;
 • отримувати консультативну допомогу від органу державного нагляду(контролю) в цілях відвертання порушень в час здійснення перевірки;
 • вимагати припинення здійснення перевірки у випадку використання посадовцями неуніфікованих форм актів або з'ясування посадовцями при здійсненні позапланового заходу державного нагляду(контролю) питань.

Суб'єкти господарювання можуть притягати третіх осіб з метою захисту своїх прав і законних інтересів в ході здійснення перевірки.

Треті особи мають право:

 • бути присутнім при здійсненні перевірки;
 • знайомитися з документами і матеріалами, що стосуються здійснення перевірки;
 • представляти інтереси суб'єктів господарювання перед органами державного нагляду(контролю) в порядку, встановленому законом.

Таким чином, як ви самі бачите, прав у суб'єкта господарювання, якщо їх правильно застосовувати, не менше, ніж у повіряучого.

 

Виходячи з цього, вважаємо необхідним виділити основні тези законодавчого регулювання проведення перевірок:

 1. Інспектор зобов'язаний до початку перевірки надати копію напряму на перевірку, що містить усі передбачені законодавством реквізити.
 2. Копія цього напряму може бути вручена або керівникові суб'єкта господарювання(директорові, підприємцеві) або уповноваженому їм особі. Вручення такого напряму простим співробітникам незаконно і до моменту прибуття керівника або уповноваженого їм особи інспектор не має права починати перевірку.
 3. Інспектор не має права вилучати які-небудь оригінали документів, а для отримання копій повинен надати запит, зафіксований письмово або засобами аудіо-відео фіксації.
 4. Суб'єкт господарювання не зобов'язаний мати саме в місці здійснення господарської діяльності і пред'явити на першу усну вимогу усі документи на своїх співробітників.
 5. Співробітники не зобов'язані спілкуватися з інспектором і можуть не робити цього, якщо вони не бажають цього.
 6. Суб'єкт господарювання має право скористатися при проведенні перевірки правовою допомогою адвоката, юриста і консультативною допомогою служби з питань праці.
 7. Будь-які сумніви або протиріччя в законодавстві повинні тлумачитися на користь підприємця.

Таким чином, ідеальний алгоритм проведення перевірки виглядає таким чином:

 1. Після приходу інспектора про його прихід повідомляється керівник(директор або підприємець) або уповноваженому їм особі. Інспектора просять почекати, поки не приїдуть вказані особи.
 2. Уповноважений представник вивчає посвідчення і направлення на перевірку, спільно з керівником приймає рішення про допуск не допуску його до перевірки.
 3. У разі допуску інспектора до перевірки, інспектору пропонується, з метою об'єктивного процесу ведення перевірки, отримувати і передавати документи згідно письмових запитів - відповідей.
 4. Співробітникам роз'яснюється їх право не спілкуватися з інспектором, якщо вони не хочуть цього.
 5. Готується відповідь, клопотання, пояснення і копії документів на письмовий запит інспектора.
 6. У разі потреби подається запит про надання консультативної допомоги відносно правомірності / неправомірності дій інспектора.
 7. У разі потреби оскаржуються дії перевіряю чого

Визначальним чинником в питанні який же характер та результати проведеної перевірки будуть саме ті документи, які ви пред’явите  інспекторові. Саме тому ми ще раз акцентуємо вашу увагу на тому, що ви не зобов'язані надавати будь-які документи безпосередньо у момент відвідування перевіряючого.

Вони можуть бути в офісі адвоката, у вас удома, у банку, у вашій бухгалтерії. Для того, щоб відповісти на запит інспектора про надання документів, вам може знадобитися консультативна допомога і т.ін..

Іншими словами, у вас не менше прав, ніж у перевіряю чого вас інспектора. Всі питання в умінні застосовувати їх і при необхідності відстоювати свою правомірну позицію.

Заказ и консультация
Заполните форму и наш специалист проведет консультацию абсолютно бесплатно!