Союз специалистов в области строительства

 ПОСЛУГИ З ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Учбовий центр охорони праці в будівництві проводить навчання з питань охорони праці посадовців і фахівців на підставі зареєстрованої декларації на право проведення навчання інших суб'єктів господарювання у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки». Навчання складається з теоретичної частини та здачі іспиту. Для зручності замовників учбовим центром запроваджено дистанційну форму перевірки знань, яка реалізується шляхом передачі графічної та текстової інформації у синхронному режимі за допомогою інтернет.

   ОСВІТА ПО СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ НАВЧАННЯ

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ПОСВІДЧЕННЯМ ВСТАНОВЛЕНОГО ЗРАЗКА

один раз на три роки - проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці під час прийняття на роботу і періодично посадові особи                     
раз на рік - фахівці та працівники робітничих спеціальностей, що виконують роботи з підвищеної небезпеки

   Заявка на участь в навчанні

Проводимо навчання з наступних програм:

 

№ з/п

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ

НОРМАТИВНИЙ АКТ

Загальні питання охорони праці  для посадових осіб і спеціалістів. Перевірка знань чинних законодавчих актів і нормативних документів з охорони праці , вибухонебезпеки виробництв і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання першої допомоги потерпілому в разі нещасного випадку.

Закон України «Про охорону праці», ДНАОП 0.00-4.12-99

Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення. ДБН А.3.2-2-2009

НПАОП 45.2-7.02-12

Правила безпечної експлуатації житлових і громадських будівель Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд. Нормативний документ "Про забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" Правила обстеження оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд.

НПАОП 45.21-1.04-79

 НПАОП 45.2-7.01-97

 НПАОП 45.2-1.01-98

Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, , Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (Для присвоення III-V групи допуску по електробезпеки)

НПАОП 0.00-1.15-07

НПАОП 40.1-1.21-98

  НПАОП 40.1.32-01

Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті

НПАОП 0.00-1.15-07

Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

НПАОП 0.00-1.01-07

Правил будови і безпечної експлуатації підйомників

НПАОП 0.00-1.36-03

Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів

НПАОП 0.00-1.02-08

Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів

НПАОП 0.00-1.06-77

Правила безпеки систем газопостачання України

НПАОП 0.00-1.20-98

10 

Правила будови та безпечної експлуатації атракціонної техніки

НПАОП 92.7-1.01-06

11

Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями

НПАОП 0.00-1.30-01

12 

Перевірки знань правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, з допуском до безпечного виконання верхолазних робіт з використанням індивідуальних засобів захисту

НПАОП 0.00-1.15-07

13 

Перевірки знань правил безпечного виконання робіт при спорудженні об'єктів з монолітного бетону та залізобетону з допуском до безпечного виконання роботи з будівництва монолітно-каркасним методом

НПАОП 0.00-1.15-07

НПАОП 45.2-1.11-97

14 

Перевірки знань правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів  з допуском до безпечного виконання робіт на висоті, з правом роботи на електричних колисках 

НПАОП 0.00-1.01-07

15 

Перевірки знань правил будови і безпечної експлуатації підйомників, з допуском до безпечного виконання роботи оператора платформи підйомника і т.д.

НПАОП 0.00-1.36-03

16 

Перевірки знань правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів, з допуском до безпечного виконання роботи водія навантажувача

НПАОП 0.00-1.22-08

17 

Перевірки знань правил з безпечного ведення робіт для стропальників зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани.

НПАОП 0.00-5.04-95

18 

Перевірки знань правил охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів

ДНАОП 26.6-1.02-00

19 

Навчання за типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах, Правил безпеки систем газопостачання України, з допуском до безпечного виконання робіт у колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі

НПАОП 0.00-5.11-85

НПАОП 0.00-5.12-01

НПАОП 0.00-1.20-98

20 

Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовуючих установок. Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж

НПАОП 0.00-1.69-13

21 

Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

ДНАОП 0.00-1.07–94

22 

Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок

НПАОП 0.00-1.51-88

23 

Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок

НПАОП 29.23-1.04-90

24 

Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів; Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПА (0,7кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 °С

НПАОП 0.00-1.60-66

НПАОП 0.00-1.26-96

25 

Правила охорони праці на автомобільному транспорті

НПАОП 0.00-1.62-12

26 

Правила безпеки праці під час обслуговування спецтранспорту та засобів механізації в аеропортах цивільної авіації

НПАОП 63.23-1.02-08

27 

Правила з техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій

НПАОП 63.2-1.13-87

Заказ и консультация
Заполните форму и наш специалист проведет консультацию абсолютно бесплатно!