Союз специалистов в области строительства
ПОСЛУГИ З ОТРИМАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ

 

Ліцензуванню підлягає  господарська діяльність з будівництва об’єктів IV і V категорій складності відповідно до вимог постанови КМУ  від 05.12.2007р. № 1396 «Про ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури» зі змінами, внесеними постановою КМУ від 30 березня 2016 р. № 256. згідно з Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів що за класом наслідків (відповідальності ) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками CC2, CC3

Юридична та фізична особа (підприємець) — суб'єкти господарської діяльності, що мають намір провадити будівельну діяльність, повинні отримати ліцензію згідно з цим порядком. 

 

 

ВАРТІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ
Розраховується відповідно від вибраних видів робіт та категорії складності згідно з Переліком

ТЕРМІН ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ - НЕ ОБМЕЖЕНИЙ

 

ПРИКЛАДИ НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИХ ПЕРЕЛІКІВ ВИДІВ РОБІТ

 

ЗАГАЛЬНО БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ БУДІВЕЛЬНІ РОБИТИ ТА ВНУТРІШНІ МЕРЕЖІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ ТРАНСПОРТНІ СПОРУДИ

550

700 700 1050

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ВІДОМОСТЕЙ

 1. перелік заявлених видів робіт з будівництва об’єктів СС2, СС3
 2. виписка/витяг з єдиного державного реєстру
 3. банківські реквізити, тел./факс, електронний адрес, мобільний керівника, відомості про освіту, загальний стаж з трудової книжки
 4. ліцензія з кодифікатором видів робіт - якщо повторне отримання та або внесення змін
 5. дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатації обладнання, машин. механізмів
 6. наявні відомості про професійний та кваліфікаційний склад ІТП таблиця 2
 7. наявні відомості про професійний та кваліфікаційний склад робітників таблиця 3
 8. наявні відомості наявності бази і офісних приміщень таблиця 4
 9. наявні відомості основної будівельної техніки власної/орендованої таблиця 5
 10. наявні відомості метрологічних інструментів і устаткування таблиця 6
 11. наявні відомості об’єктів/ робіт виконаних власними силами із зазначенням договору, назви, адреси об’єкта, замовника, термінів виконання. таблиця 7
 12. наявні відомості про наявність власних атестованих лабораторій або договорів на лабораторні дослідження (зазначається назва, місцезнаходження та номер атестата акредитації відповідним органом з акредитації власної лабораторії або лабораторії, що надає послугу з проведення лабораторних досліджень на договірних засадах (зазначається номер і дата договору)
 13. відповідно до заявлених видів робіт:
  будівельних матеріалів, виробів та конструкцій - шляхом проведення лабораторних випробувань та/або документального підтвердження їх відповідності та якості
  електричних, електромеханічних робіт - шляхом проведення електричних, електромеханічних лабораторних випробувань
  монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій - шляхом проведення лабораторних випробувань зразків товарного бетону або розчину
  дорожніх покриттів - шляхом проведення лабораторних випробувань щодо відповідності марки
  зварних з’єднань - із застосуванням до зварних конструкцій неруйнівних методів
 14. вказати нумерацію та дату затвердження (текстові форми наказів розробимо самі):
 • організаційно-функціональної структури № ____ від «__» __________ р.
 • штатного розкладу № ____ від «__» __________ р.
 • положення про службу охорони праці № ____ від «__» __________ р.
 • відповідального за стан охорони праці № ____ від «__» __________ р.
 • затвердження посадових інструкцій № ____ від «__» __________ р.
 • відповідальну особу з забезпечення якості ДСТУ ISO 9000-2001 № ____ від «__» __________ р.
 • відповідальну особу за ведення та збереження національних стандартів, ДБН, нормативно-правових актів у сфері містобудівної діяльності № ____ від «__» __________ р.
 • відповідальну особу за зберігання протягом строку дії ліцензії документів (копій), які підтверджують достовірність даних та документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії № ____ від «__» __________ р.
ПОРЯДОК ПРОЦЕДУРИ ОТРИМАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ 

 

1 КРОК 2 КРОК 3 КРОК 4 КРОК
Попередня консультація, визначення видів робіт, вартості послуг Підготовка документів для подачі на комісію Проходження ліцензійної комісії

Отримання будівельної ліцензії

1 РОБОЧИЙ ДЕНЬ 1 РОБОЧИЙ ДЕНЬ

1, 3 П’ЯТНИЦЯ КОЖНОГО МІСЯЦЯ

10 РОБОЧИХ ДНІВ ПІСЛЯ КОМІСІЇ

 

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ 
Заказ и консультация
Заполните форму и наш специалист проведет консультацию абсолютно бесплатно!