Союз специалистов в области строительства
АУДИТ ОХОРОНИ ПРАЦІ – МІНІМІЗАЦІЯ ВАШИХ РИЗИКІВ

ОБ’ЄКТИВНА ТА НЕЗАЛЕЖНА ОЦІНКА СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Державна
служба України
з питань праці
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРОК ДЕРЖПРАЦІ В 2016 р.
15423 особи притягнуто до адміністративній відповідальності
5042180 грн. накладено штрафів ДЕТАЛЬНІШЕ

 

 

ЩО ДАЄ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ


 • Виявлення ризиків
 • Оптимізацію та побудову ефективної системи роботи служби охорони праці
 • Зменшення витрат фінансування за рахунок оптимізації процесів
 • Покращення якості господарської діяльності в розрізі виконання вимог міжнародного стандарту ISO 9001
 • Дозволяє розробити заходи по досягненню стандартів промислової безпеки та охорони праці, пожежної безпеки, попередження виробничого травматизму
 • Підвищення ринкової вартості Вашого бізнесу для інвесторів, як показник надійності і компетентності менеджменту компанії
 • Підвищення іміджу і престижу компанії, розмістивши інформацію у відкритих звітах діяльності, як це вже зробили лідери ринку в різних галузях промисловості

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ОХОРОНИ ПРАЦІ 


1 КРОК 2 КРОК 3 КРОК 4 КРОК
Визначення цілей, строків проведення, методів та програм аудиту Аналіз існуючої документації з питань охорони праці Оцінка ефективності  СУОП Виявлення порушень вимог законодавства

Складання звіту, рекомендації щодо усунення недоліків

1 РОБОЧИЙ ДЕНЬ 5 РОБОЧИХ ДНІВ

5 РОБОЧИХ ДНІВ

5 РОБОЧИХ ДНІВ

 

ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ ОХОРОНИ ПРАЦІ ВКЛЮЧАЄ


 • Дослідження, аналіз оцінки стану охорони праці та промислової безпеки
 • Результат перевірки відповідності існуючої документації, її якість та відповідність вимогам законодавства
 • Оцінка ведення матриці професів, органів управління, впливів, пам’яті системи
 • Оцінка стану охорони праці в організації, дотримання вимог охорони праці роботодавцем та співробітниками
 • Посилання на конкретні норми законодавства, та інші нормативно-праврві акти, що були порушені
 • Оцінку фінансових, адміністративних та інших ризиків по виявленим порушенням
 • Звіт та методичні рекомендації щодо усунення недоліків, комплексні рішення в частині промислової безпеки і охорони праці

ВАРТІСТЬ ВИКОНАННЯ АУДИТУ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД


 • Програми аудиту (експрес-аудит, зовнішній аудит системи згідно ДСТУ-ОНSАS 18001, ОНSАS 18002, комплексний експертно-технічний аудит)
 • Терміновості в проведенні аудиту
 • Територіального місця знаходження замовника, віддаленості виробничих майданчиків (офіси, склади, виробничі приміщення і т.п.)
 • Кількості співробітників на підприємстві, кількості змін і т.п.
 • Чисельності персоналу та специфіки господарської діяльності
 • Рівня ризику підприємства (згідно до класифікатору)

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


Аудит з охорони праці — інструмент управління, котрий базується на системному підході, за допомогою якого оцінюється ефективність управління охороною праці на підприємстві (СУОП), і тим самим сприяє підвищенню конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості підприємства. Є об'єктивною,  незалежною оцінкою  стану охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки суб’єкта господарювання та/або його структурних підрозділів, який дозволяє визначити відповідність діяльності й результатів у сфері охорони праці вимогам нормативно-правових актів з охорони праці й запланованим заходам, а також ефективність їх впровадження та придатність для поставлених цілей.

Аудитор - особа, яка має сертифікат аудитора відповідного зразка, кваліфікацію для проведення аудитів, що підтверджується посвідченням про навчання і перевірку знань, призначений керівництвом аудиторської фірми для проведення аудиту, включаючи оформлення всіх необхідних документів. Повинен мати вищу  інженерно-технічну освіту й належний досвід роботи на посаді інженера з охорони праці іншого підприємства відповідної галузі або державного (технічного) інспектора чи викладача курсу охорони праці навчального закладу. Повинен знати техніку й технологію досліджуваного підприємства, вимоги законів і нормативних документів з охорони праці, систему управління охороною праці, процедури й методи аудиту. Повинен уміти спілкуватися з людьми, чітко висловлювати свої думки, мати здатність до самоорганізації та ухвалення обґрунтованих рішень згідно з чинними нормативно-правовими актами.

Аудит проводиться на відповідність вимог Закону України «Про охорону праці», ДСТУ-ОНSАS 18001 «Occupational Health and Safety Assessment Series» (Серія „Система управління охороною здоров’я і безпекою праці”), ДСТУ-П ОНSАS 18002, ДСТУ ГОСТ 12.0.230, «Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці»

Мета та цілі аудиту аналіз існуючої системи управління охорони праці, визначення порушень вимог охорони праці та промислової безпеки, помилок і неточностей у веденні документації і організації роботи, запобігання негативних наслідків, штрафних санкцій. Підготовка суб’єкта господарювання до перевірок Держпраці.

Система управління охороною праці - сукупність органів управління підприємством, які на підставі комплексу нормативної документації проводять цілеспрямовану, планомірну діяльність щодо здійснення завдань і функцій управління з метою забезпечення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці, попередженні і мінімізації виробничих небезпек, ризиків, матеріальних збитків запобігання травматизму та профзахворюванням, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством з питань охорони праці. Дозволяє кожному рівню виробничого ризику протиставити матеріальний (технічний, фізичний, хімічний тощо) або нематеріальний (регламентація, профвідбір, навчання тощо) бар'єр, перешкоду. Загальне керівництво із створення в підприємстві СУОП і забезпечення її функціонування покладається на роботодавця, а організаційно-методична робота з управління охороною праці - на службу охорони праці.

Служба охорони праці – структурний підрозділ підприємства, створений роботодавцем для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям в процесі праці. Спеціалісти служби охорони праці за своїми посадами та заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб. Повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, зазначених у Довднику кваліфікаційних характеристик професій працівників.  Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці.

Інженер  з охорони праці - належить до професійної групи "Фахівці". Здійснює контроль за додержанням у підрозділах підприємства чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту і охорони навколишнього середовища, за наданням працівникам встановлених пільг і компенсацій за умови праці

Роботодавець – власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує найману працю, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом), несе відповідальність за систематичне проведення аналізу й оцінки ефективності і відповідності встановленим вимогам діючої на підприємстві СУОП – ст. 13 «Закону України «Про охорону праці».

Керівники структурних(відокремлених) підрозділів. філій - посадові особи, визначені наказами по підприємству, що перевіряються, несуть відповідальність за всебічне сприяння проведенню аудиту, надання аудиторам всієї інформації, яку вони запитують, своєчасне і якісне виконання коригувальних дій.

Заказ и консультация
Заполните форму и наш специалист проведет консультацию абсолютно бесплатно!