Замовити послугу:

* Поля с зіркою обов'язкові для заповнення

×
Замовити зворотній дзвінок:

* Поля с зіркою обов'язкові для заповнення

×
Будівельна ліцензіяukr rus
Будівельна ліцензія
 
(067) 443-72-03  
 
     
 
Новини


 
 

Класифікація видів робіт відповідно до класів наслідків СС3, СС2, СС1

  КОД     ВИДИ РОБІТ КЛАСИ НАСЛІДКІВ   ПРИМИТКИ
1.00.00  ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА  СС3 СС2, СС1 ДБН А.2.1-1-2008 Вишукування ,проектування і територіальна діяльність Вишукування Інженерні вишукування для будівництва  
1.01.00  Інженерно-геодезичні 
1.02.00  Інженерно-геологічні 
  рекогносцирувальне обстеження
  геофізичні роботи
  бурові та гірничопрохідницькі роботи
  геотехнічні вишукування
  лабораторні роботи
  польові дослідні роботи
  гідрогеологічні вишукування
  стаціонарні спостереження
  камеральне оброблення матеріалів
1.03.00  Інженерно-гідрометеорологічні 
  метеорологічні
  гідрологічні
  морські інженерно-гідрологічні
1.04.00  Для раціонального використання та охорони навколишнього середовища  
  оцінки сучасного стану основних компонентів навколишнього середовища
  розроблення матеріалів оцінки впливів об'єктів і господарської діяльності на навколишнє середовище
  прогнозування можливих змін при збереженні існуючих тенденцій і при планованих впливах
  виявлення геопатогенних зон
  розроблення заходів щодо охорони навколишнього середовища
1.05.00  Спеціалізовані  
  геодезичне забезпечення в процесі будівництва
  пошук і розвідку підземних вод
  проектування та буріння розвідувально-експлуатаційних свердловин для питного й технічного водопостачання
  розвідування ґрунтових будівельних матеріалів
  обстеження ділянок для розроблення проектів локальної реконструкції ландшафтів
  бурові та гірничопрохідницькі роботи у процесі будівництва й реконструкції
  дослідження забруднення ґрунтів і підземних вод
  створення штучних геотехнічних масивів (основ)
  випробування натурних паль
1.06.00   Вишукування для будівель, споруд та інженерних мереж відповідно до класів наслідків (відповідальності): клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки та клас СС1 - незначні наслідки         ДБН В.1.2-14-2009  Загальні принципі забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ Таблиця 1, додаток А
2.00.00  Розроблення містобудівної документації        Не визначено в ДБН В.1.2-14-2009  Загальні принципі забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ  
2.01.00  Схеми планування територій       
  території  України      
  територій  Автономної  республіки  Крим,  територій  областей  та  їх  груп      
  територій  районів  та  їх  груп      
  територій сільських  Рад      
  рекреаційних,  курортних  районів      
2.02.00  Генеральні плани населених пунктів       
  міст  Києва та Севастополя      
  міст - обласних центрів та з населенням понад 500 тис. жителів      
  міст  з  населенням  до  500 тис. жителів      
  сільських  поселень      
2.03.00  Детальні плани територій       
  Житлових районів та громадських центрів      
  Виробничих територій: промислових, комунально-складських тощо      
  Мікрорайонів та їх груп      
  Об’єктів зеленого господарства      
2.04.00  Проекти забудови територій       
2.05.00  Інженерної інфраструктури населених пунктів       
  мереж водопостачання      
  мереж господарсько - побутової  та  зливової  каналізації,  попередньої  очистки  промислових стоків      
  мереж теплових      
  мереж газопостачання       
  мереж енергопостачання       
  мереж телевізійних      
  мереж  зв'язку,  радіофікації, телевізійної      
  інженерної  підготовки  територій       
2.06.00  Інженерний захист територій, цивільна оборона       
  інженерного  захисту  територій  від  небезпечних  геологічних  процесів      
  інженерно – технічних  заходів  забезпечення  цивільної  оборони      
2.07.00  Транспортної інфраструктури населених пунктів       
2.08.00  Охорони навколишнього середовища       
3.00.00  ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ        
3.01.01  Житлових будівель та готелів  СС3 СС2 СС1 ДБН А.2.2-3-2004 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва -  додаток П.   ДК 018-2000 Державний класифікатор будівель та споруд (КОД ДК БС 11, 121,122, 123\, 124, 126)  
  господарські і допоміжні будівлі при житлових будинках; садові (літні) будиночки;  вахтові житлові будинки та гуртожитки     СС1
  1-3-поверхові садибні житлові будинки; 1-3-поверхові будинки блокового типу з   квартирами в різних рівнях; будинки котеджного типу для індивідуальних забудовників     СС1
  2-4 (5)-поверхові житлові багатоквартирні будинки; 2-4-поверхові гуртожитки та  притулки   СС2  
  5-9 (10)-поверхові гуртожитки; 3-5-поверхові житлові будинки з квартирами для інвалідів; 6-9 (10)-поверхові житлові багатоквартирні будинки; готелі III-IV розряду   СС2  
  Багатоповерхові (більше 10 поверхів) житлові будинки всіх типів і гуртожитки, у т.ч. з приміщеннями громадського призначення у перших поверхах; багатоповерхові (більше 9 поверхів) житлові будинки всіх типів з вбудованими гаражами; готелі І-ІІ розряду СС3 СС2  
  Багатоповерхові архітектурні житлові (інтегровані) комплекси зі складною об'ємно-просторовою структурою та приміщеннями громадського призначення; готелі вищого розряду СС3    
  інші житловіі будівлі та готеліц завишки понад 100 м СС3    
3.01.02  Громадських будівель та споруд  СС3 СС2 СС1
  Освіти, виховання і підготовки кадрів      
  Дитячі дошкільні заклади      
  Приміщення тимчасового перебування дітей (філії ясел-садків)     СС1
  Сімейні дитячі ясла-садки     СС1
  Ясла, садки і ясла-садки загального типу   СС2 СС1
  Спеціалізовані дошкільні заклади       
  Будинки дитини СС3 СС2  
  Центри дошкільного виховання   СС2  
  Дитячі установи оздоровчого типу   СС2  
  Загальноосвітні, спеціалізовані школи і школи-інтернати,міжшкільні навчально-виробничі комбінати  СС3 СС2 СС1
  Загальноосвітні школи: початкові, основні (неповні середні, середні) СС3 СС2 СС1
  Спеціалізовані школи: школи-інтернати, школи для дітей з недоліками у розвитку СС3 СС2  
  Дитячі будинки СС3 СС2  
  Спеціалізовані школи: ліцеї, гімназії СС3 СС2  
  Міжшкільні, навчально-виробничі комбінати   СС2 СС1
  Позашкільні установи       
  Будинки і палаци учнів і підлітків   СС2 СС1
  Школи і студії мистецтв (художні, музичні, хореографічні)   СС2 СС1
  Будинки юних техніків і натуралістів   СС2 СС1
  Дитячо-юнацькі клуби   СС2 СС1
  Професійно-технічні училища       
  Училища та інші середні спеціальні навчальні заклади СС3 СС2  
  Професійно-технічні училища СС3 СС2  
  Вищі навчальні заклади       
  Центри і інститути перепідготовки і підвищення кваліфікації СС3 СС2  
  Коледжі, технікуми, інститути, консерваторії СС3 СС2  
  Університети СС3 СС2  
  Академії суспільних наук, військові, технічні, духовні та інші СС3 СС2  
  Науково-дослідних установ, проектних і громадських організацій і управління      
  Будинки органів управління      
  Селищні і сільські ради, а також будинки органів господарського управління, розміщені у селищах і сільських населених пунктах   СС2 СС1
  Виконкоми районних рад та їх відділи і управління   СС2 СС1
  Управління облдержадміністрації, прокуратур, управління галузями народного господарства, управління кооперативними організаціями СС3 СС2  
  Виконкоми міських рад та їх відділи і управління СС3 СС2  
  Судові і юридичні установи і прокуратури СС3 СС2  
  Державні управління України (крім прокуратур) СС3 СС2  
  Будинки кредитування, страхування і комерційного призначення       
  Будинки страхових компаній, концернів, асоціацій, консорціумів, центри зайнятості СС3 СС2  
  Банки, Ощадбанки СС3 СС2  
  Біржі, бізнес-центри СС3 СС2  
  Будинки громадських організацій, науково-дослідних і проектних установ, інформаційних центрів       
  Будинки проектних і конструкторських організацій СС3 СС2  
  Будинки громадських організацій СС3 СС2  
  Будинки інформаційних центрів СС3 СС2  
  Будинки архівів СС3 СС2  
  Будинки науково-дослідних організацій СС3 СС2  
  Закладів охорони здоров’я і відпочинку      
  Молочні дитячі кухні, пункти розподілу     СС1
  Аптеки     СС1
  Диспансери, профілакторії, амбулаторії     СС1
  Будинки швидкої допомоги, санепідемстанції, станції переливання крові   СС2 СС1
  Лікувально-профілактичні заклади   СС2 СС1
  Лікарні, госпіталі та пологові будинки СС3 СС2  
  Поліклініки   СС2 СС1
  Санаторно-курортні, оздоровчі та заклади відпочинку   СС2 СС1
  Оздоровчі табори для учнів та підлітків   СС2 СС1
  Туристичні бази   СС2 СС1
  Санаторії, санаторії-профілакторії   СС2 СС1
  Бальнеологічні лікарні, грязелікарні, водолікарні      
  Соцзабезпечення      
  Будинки-інтернати для інвалідів та людей похилого віку   СС2  
  Територіальні центри обслуговування   СС2 СС1
  Спеціалізовані центри медичної, соціальної і професіональної реабілітації   СС2  
  Фізкультурно-оздоровчого і спортивного призначення      
  Відкриті площинні спортивні і фізкультурно-оздоровчі споруди СС3 СС2 СС1
  Закриті фізкультурно-спортивні будинки і споруди   СС2  
  Спортивні зали   СС2 СС1
  Фізкультурно-оздоровчі і спортивно-дозвіллєві комплекси   СС2  
  Закриті ковзанки з штучним льодом   СС2  
  Плавальні басейни   СС2  
  Спеціалізовані спортивні споруди   СС2 СС1
  Споруди для кульової стрільби і стрільби з лука     СС1 
  Споруди для зимових видів спорту   СС2 СС1
  Споруди для водних видів спорту   СС2 СС1
  Культурно-освітніх і видовищних закладів      
  Бібліотеки   СС2 СС1
  Танцзали, дискотеки, зали ігрових автоматів, казино   СС2 СС1
  Клубні будинки, будинки і палаци культури, центри дозвілля, будинки вчителя, лікаря, вчених, художника, архітектора, композитора та інші, планетарії   СС2 СС1
  Будинки творчості (письменників, композиторів, художників, архітекторів)   СС2 СС1
  Музеї і виставкові зали СС3 СС2  
  Концертні зали СС3 СС2  
  Філармонії   СС2  
  Кінотеатри і відеоцентри СС3 СС2  
  Театри   СС2  
  Цирки   СС2 СС1
  Торгівлі, громадського харчування, побутового  обслуговування      
  Підприємства роздрібної торгівлі     СС1 
  Спеціалізовані магазини (продовольчі і непродовольчі)     СС1
  Універсальні магазини: універмаги, універсами, магазини "Дитячий світ"   СС2 СС1
  Будинки торгівлі (будинки подарунків, будинки радіо, будинки взуття та інші)   СС2 СС1
  Ринки   СС2 СС1 
  Відкриті ринки   СС2 СС1
  Криті ринки, павільйони   СС2 СС1
  Підприємства громадського харчування   СС2 СС1 
  Бари (винні, молочні, фруктові)     СС1
  Їдальні (загального типу, дієтичні)     СС1
  Кафе загального типу і спеціалізовані (вареничні, сосисочні, шашличні,  бульйонні,   кулішні, піцерії тощо)     СС1
  Ресторани   СС2 СС1
  Комплексні підприємства громадського харчування     СС1
  Підприємства побутового обслуговування  пов'язані з безпосереднім обслуговуванням населення)     СС1
  Комплексні приймальні пункти побутового обслуговування     СС1
  Перукарні     СС1
  Спеціалізовані ательє і майстерні, приймальні пункти хімчистки, пральних тощо       СС1
  Будинки побуту   СС2 СС1
  Будинки мод, будинки краси   СС2 СС1
  Пральні     СС1
  Комунального господарства (крім виробничих, складських і транспортних)      
  ЗАГСи     СС1
  Ритуальні бюро     СС1
  Житлово-експлуатаційні контори і об'єднання     СС1
  Громадські туалети     СС1
  Мотелі, кемпінги   СС2 СС1
  Лазні, лазні з оздоровчими комплексами     СС1
  Транспорту (обслуговування населення) і зв’язку      
  Вокзали усіх видів транспорту     СС1
  Білетні каси      
  Автовокзали   СС2 СС1
  Річкові вокзали   СС2 СС1
  Залізничні вокзали   СС2 СС1
  Вокзали аеропортів СС3 СС2  
  Морські вокзали СС3 СС2  
  Телерадіоцентри, зв’язок, трансагентства   СС2 СС1
  Контори обслуговування населення, трансагентства     СС1
  Підприємства зв'язку   СС2 СС1
  Відділення зв'язку     СС1
   Поштамти та вузли зв'язку   СС2 СС1
  Радіоцентри, телецентри, телеграф, центри супутникового зв'язку СС3 СС2  
  Культові, храмові, меморіали      
  Монастирі   СС2 СС1
  Молитовні будинки   СС2 СС1
  Храми (церкви, собори, костьоли, синагоги, мечеті тощо)   СС2 СС1
  Багатофункціональні будинки і комплекси, які містять приміщення різного призначення      
  Адміністративно-ділові центри СС3 СС2  
  Громадські центри СС3 СС2  
  Торговельні центри СС3 СС2  
  Комерційні центри СС3 СС2  
  Культурно-освітні центри СС3 СС2  
  Розважально-дозвіллєві центри СС3 СС2  
  Спортивні центри СС3 СС2  
  Окремі об'єкти благоустрою, озеленення, площинні споруди      
  Благоустрій і озеленення міських транспортних магістралей, ділянок  житлових і гро­мадських будинків, дачних територій, заводських територій, кладовищ - при середніх вимогах до благоустрою, улаштування майданчиків для відпочинку, спорту і ігор, кемпінгів і наметових містечок із стандартним обладнанням і технічним оснащенням   СС2 СС1
  Благоустрій і озеленення приватних будинків, громадських будинків міського (район­ного) значення, меморіальних кладовищ (пантеонів), пішохідних зон, пляжів, міських парків, бульварів, скверів, набережних, улаштування декоративних басейнів, зелених театрів, відкритих стадіонів, майданчиків для відпочинку та ігор з використанням нестандартного обладнання і технічного оснащення   СС2 СС1
  Благоустрій і озеленення великих громадських будинків з особливо високими вимо­гами до благоустрою, а також територій історичних, ботанічних і зоологічних садів, екологічних заповідників, етнографічних музеїв-заповідників, улаштування терасних садів і садів на покрівлях, складних пляжних і паркових споруд, басейнів для плескання, плавальних басейнів, відкритих виставкових майданчиків з нестандарт­ним обладнанням і складним технічним оснащенням   СС2 СС1
  Об'єкти метрополітену      
  Підземні лінії метрополітену як єдині комплекси проектування СС3 СС2  
  Наземні та надземні лінії метрополітену як єдині комплекси проектування СС3 СС2  
  Станції та вестибюлі, що проектуються окремо від ліній СС3 СС2  
  З'єднувальна вітка одно- та двоколійна СС3 СС2  
  Пересадочний вузол між станціями СС3 СС2  
  Електродепо основне та оборотне СС3 СС2  
  Ескалаторний тунель СС3 СС2  
  Наземний павільйон зі східцями СС3 СС2  
  інші громадські будівлі      
3.02.01  Будівель та споруд промислових підприємств        ДК 018-2000 Державний класифікатор будівель та споруд (КОД ДК БС 125)   По видам технологічного обладнання (розділ 3.13.00)
  безкранових  або обладнаних  кран-балками   СС2 СС1
  обладнаних мостовими кранами СС3 СС2  
  адміністративно-побутових   СС2 СС1
  інші промислові будівлі      
3.02.02  Інженерних споруд         Відаовідно до класів наслідків (відповідальності) об'єкта проектування
  градирень, водоохолоджувачів - висота до 100 м  включно  понад 100м     СС3   СС2     СС1  
  стволів  промислових труб - висота до 100 м  включно  понад 100м     СС3   СС2     СС1  
  щоглових - висота до 100 м  включно  понад 100м     СС3   СС2     СС1  
  баштових - висота до 100 м  включно  понад 100м     СС3   СС2     СС1  
  Ємкісних ємкістю  до 10 тис. м.куб включно  понад 10 тис. м.куб     СС3   СС2     СС1  
  фундаментів під обладнання   СС2 СС1
  фундаментів, які виконуються спеціальними способами (опускний колодязь, кесон, стіна у ґрунті тощо) СС3 СС2 СС1
  підпірних стін   СС2 СС1
  споруд захисно-запобіжних СС3 СС2  
  копрів вугільних та інші   СС2  
  шламо- і хвостосховищ, накопичувачів промислових стоків СС3 СС2  
  галерей, естакад, етажерок  технологічних   СС2 СС1
  каналів, тунелів, колекторів технологічних     СС1
  опор зв’язку, енергопостачання, повітряно-канатного транспорту     СС1
  естакад  розвантажувальних і залізничних     СС1
  естакад відкритих кранових     СС1
  складів  вибухових речовин СС3 СС2  
  підземних складів, сховищ, ємкостей СС3 СС2  
  сховищ  небезпечних речовин СС3 СС2  
3.02.03  Будівель та споруд сільськогосподарського призначення, лісництва та рибного господарства         ДК 018-2000 Державний класифікатор будівель та споруд (КОД ДК БС 1271)  
  для тваринництва   СС2 СС1
  для птахівництва   СС2 СС1
  для зберігання зерна СС3 СС2  
  силосні та сінажні СС3 СС2  
  для садівництва, виноградарства та виноробства   СС2 СС1
  тепличного господарства   СС2 СС1
  рибного господарства   СС2 СС1
  підприємств лісівництва та звірівництва   СС2 СС1
  сільськогосподарського призначення інші   СС2 СС1
  інші сільськогосподарські будівлі та споруди      
3.02.04  Гірничих споруд        ДК 018-2000 Державний класифікатор будівель та споруд (КОД ДК БС 2301)  
  виробки підземні СС3    
  виробки відкриті СС3    
  інші гірничі споруди      
3.02.05  Енергетичних споруд та комплексів         ДК 018-2000 Державний класифікатор будівель та споруд (КОД ДК БС 2302)  
  електростанцій атомних СС3    
  електростанцій теплових СС3 СС2  
  електростанцій гідравлічних та гідроакумуляційних СС3 СС2  
  електростанцій з нетрадиційними джерелами електроенергії   СС2  
  локальних  електростанцій (дизельні та інші)   СС2 СС1
  електричних підстанцій та розподільних  пристроїв   СС2 СС1
  інші енергетичні споруди      
3.02.06  Гідротехнічних споруд та комплексів         ДК 018-2000 Державний класифікатор будівель та споруд (КОД ДК БС 215) СНиП 2.06.01-86 Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования   СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения Речные   СНиП 2.06.09-84 Гидротехнические сооружения Туннели гидротехнические    
  гребель, дамб, насипів ґрунтових з напором до 5 м   СС2 СС1
  гребель, дамб, насипів ґрунтових з напором понад 5 м СС3 СС2  
  гребель, дамб, насипів бетонних, залізобетонних з напором до 10 м   СС2 СС1
  гребель, дамб, насипів бетонних, залізобетонних з напором понад 10 м СС3 СС2  
  морського транспорту СС3 СС2  
  річкового (озерного)  транспорту   СС2 СС1
  суднобудівних та судноремонтних СС3 СС2  
  берегозахисних  та берегоукріпних   СС2 СС1
  водоймищ і водосховищ   СС2 СС1
  рибозахисних та рибопропускних   СС2 СС1
  каналів та тунелів СС3 СС2  
  інженерного захисту територій від затоплення та підтоплення   СС2 СС1
  протифільтраційних і дренажних   СС2 СС1
  які виконуються гідронамивом   СС2 СС1
  інші гідротехнічні споруди        
3.03.00  Спеціальних будівель і споруд військового, оборонного призначення, правоохоронних органів та цивільної оборони   СС3 СС2 СС1 ДК 018-2000 Державний класифікатор будівель та споруд (КОД ДК БС 2420)
3.04.00  Об'єктів експериментального будівництва   СС3     ТУ Мінрегіонбуду
  будівельних  і конструктивних систем СС3    
  інженерних систем та мереж СС3    
  енергозберігаючих технологій СС3    
3.05.00  Транспортних мереж, споруд та комплексів        
3.05.01  Залізничних колій         ДБН В.2.3-19-2008 Споруди транспорту. Залізниці колії 1520мм.  
  державного значення СС3    
  загального призначення   СС2  
  промислового призначення   СС2  
3.05.02  Доріг автомобільних         ДБН В.2.3-4:2000 Споруди транспорту. Автомобільні дороги.   Постанова КМУ від 24.06.2006 № 865.  Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення
  державного значення СС3    
  місцевого значення   СС2  
  внутрішньогоспадарських, сільськогосподарських   СС2 СС1
  вулиць, доріг, майданів населених пунктів   СС2 СС1
3.05.03  Мостів, шляхопроводів, переходів         ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости і труби. Правила проектування. Таблиця 1.1
  довжиною понад 300м для мостів, понад 600 м для шляхопроводів, переходів СС3    
  до 300м для мостів, до 600 м для шляхопроводів, переходів   СС2  
  тимчасових     СС1
3.05.04  Аеродромів та вертодромів         СНиП 2.05.08-85 Аэродромы Таблица 1
  класів А, Б СС3    
  класів В, Г   СС2  
  класів Д, Е   СС2  
  вертодромыв   СС2  
3.05.05  Тунелів та метрополітенів        СНиП II-44-78 Глава 44. Тоннели железнодорожные и автодорожные  
  На шляхах державного значення СС3    
  На шляхах загального призначення СС3 СС2  
  Метрополітені СС3     ДБН В.2.3-7-2003 Споруди транспорту Метрополітеи
3.05.06  Місцевого транспорту   СС2    
3.05.07  Вертикального транспорту (ліфти, ескалатори, підйомники тощо)    СС2    
3.06.00  Магістральних нафто-газопроводів, споруд та обладнання   СС3     СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы    
  Нафтопроводів та нафтопродуктопроводів СС3    
  Газопроводів СС3    
  Нафтосховищ  СС3    
  Газосховищ СС3    
3.07.00  Реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам'яток культурної спадщини         ДБН В.3.2-1-2004 Реставраційні, консерваційні, ремонтні роботи, реабілітація пам'яток культурної спадщини  
  Національного значення СС3    
  Місцевого значення   СС2  
3.08.00  Конструювання несучих та огороджувальних конструкції   СС3 СС2 СС1 Відаовідно до класів наслідків (відповідальності) об'єкта проектування
3.09.00  Клас наслідків (відповідальності) об'єкта проектування: клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки, клас СС1 - незначні наслідки        ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципі забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ Таблиця 1, додаток А
3.10.00  Умови проектування: звичайні, території з підвищеною сейсмічністю, території зі складними інженерно-геологічними умовами        Відповідне навчання на курсах підвищення кваліфікації
3.11.00  Проектування внутрішніх інженерних мереж і систем        Не визначено в ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципі забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ  
3.11.01  Водопроводу та каналізації        
3.11.02  Опалення       
3.11.03  Вентиляції та кондиціювання повітря       
3.11.04  Газопостачання та газоустаткування        
3.11.05  Холодопостачання промислового       
3.11.06  Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення       
3.11.07  Автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів       
3.11.08  Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних       
3.11.09  Технологічних       
3.12.00  Проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд         
3.12.01  Водопостачання    СС2 СС1 СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
3.12.02  Каналізації    СС2 СС1 СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения
3.12.03  Теплових    СС2 СС1 ДБН В.2.5-39:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди Теплові мережі
3.12.04  Газопостачання         ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди Газопостачання
  тиском до 0.3 Мпа     СС1
  тиском до 0.6 Мпа   СС2  
  тиском понад 0.6 Мпа СС3 СС2  
  газонаповнювальних  станцій і пунктів, компресорних станцій СС3 СС2  
  інше обладнання      
3.12.05  Електропостачання та електрообладнання         Відаовідно до класів наслідків (відповідальності) об'єкта проектування
  ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою до 10 кВ     СС1
  ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою до 35 кВ   СС2  
  ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою  понад 35 кВ  (110, 330, 770) СС3    
  залізничного транспорту СС3    
  міського електротранспорту наземного   СС2  
  метрополітену та підземних споруд СС3    
  навігаційного та сигнального СС3 СС2  
  автономного     СС1
  електроосвітлення     СС1
  інше обладнання      
3.12.06  Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних    СС2 СС1
3.12.07  Клас наслідків (відповідальності) зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд об'єкта проектування: клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки, клас СС1 - незначні наслідки         
3.13.00  Технологічне проектування   СС3 СС2 СС1 Відаовідно до класів наслідків (відповідальності) об'єкта проектування
  Об’єктів електроенергетики      
  Об’єктів теплоенергетики      
  Об’єктів нафтової  промисловості      
  Об’єктів нафтопереробної та  нафтохiмiчної  промисловості      
  Об’єктів газової  промисловость      
  Об’єктів вугiльної  промисловості      
  Об’єктів чорної  металургiї      
  Об’єктів кольорової  металургiї      
  Об’єктів гiрничорудної  промисловості      
  Об’єктів хiмiчної  промисловоті      
  Об’єктів важкого  i  транспортного  машинобудування      
  Об’єктів верстатобудiвної  та  iнструментальної  промисловості      
  Об’єктів загальномашинобудiвної  промисловості      
  Об’єктів обороної  промисловості      
  Об’єктів авіаційної та космичної  промисловості      
  Об’єктів автомобiльної  i  тракторної  промисловості      
  Об’єктів суднобудiвної  промисловості      
  Об’єктів сiльськогосподарського  машинобудування      
  Об’єктів продовольчого  машинобудування      
  Об’єктів будiвельного,  дорожного  та  комунального  машинобудування      
  Об’єктів радiо та телевизійної промисловості      
  Об’єктів електротехнiчної промисловості      
  Об’єктів електронної  промисловості      
  Об’єктів лiсної  та  деревообробної  промисловості      
  Об’єктів з виробнитва  будiвельних  матерiалiв,  виробів  і  конструкцій      
  Об’єктів легкої  i  текстильної промисловості      
  Об’єктів медичної  i  мiкробiологiчної  промисловості      
  Об’єктів  агропромислового  комплексу      
  Об’єктів театрально - видовищниз  установ      
  Об'єкти  кiнематографiї      
  Об’єктів полiграфiчної  промисловості      
  Об’єкти  комунального  господарства      
  Об’єктів теплопостачання, котельних та бойлерних  установки      
  Об’єктів водопостачання водозабірних та насосних установок      
  Об’єктів каналізації,  магістральних колекторів, очисних споруд      
  Банківських  установ  та  об’єктів  Національного  банку      
  Інші об’єкти  технологічного проектування      
4.00.00  БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ          
4.01.00  Розробка грунтів, улаштування грунтових споруд   СС3 СС2 СС1 Відаовідно до класів наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва згідно проекта.
  шламо- і хвостосховищ, накопичувачів промислових стоків СС3    
  буріння, продавлювання оризонтальнее, вертикальне та похиле   СС2 СС1
  розробка котлованів та траншей глибиною понад 2м   СС2 СС1
  які виконуються гідронамивом   СС2  
4.02.00  Улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних  СС3 СС2 СС1
4.03.00  Улаштування фундаментів із застосуванням паль       
  заглиблення паль, шпунтових огороджень, анкерів  тощо   СС2 СС1
  паль,  які улаштовуються на місці СС3 СС2 СС1
4.04.00  Улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами   СС3 СС2  
  кесонів СС3 СС2  
  опускних колодязів СС3 СС2  
  ґрунтових паль СС3 СС2  
  стіна у ґрунті СС3 СС2  
4.05.00  Зведення металевих конструкцій   СС3 СС2 СС1
  окремих конструктивних  елементів СС3 СС2 СС1
  каркасів висотою до 100 м включно СС3 СС2 СС1
  каркасів висотою понад 100 м СС3 СС2 СС1
  вантових, структурних СС3 СС2 СС1
  листових СС3 СС2 СС1
  алюмінієвих   СС2 СС1
  інженерних споруд (відповідно до п. 4.10.10)      
4.06.00  Зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій  СС3 СС2 СС1
  окремих конструктивних елементів     СС1
  каркасних,  панельних та  об’ємно – блочних СС3 СС2  
  інженерних споруд (відповідно до п. 4.10.10)      
4.07.00  Зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій   СС3 СС2 СС1
  окремих конструктивних  елементів СС3 СС2 СС1
  каркасів висотою до 100 м включно СС3 СС2  
  каркасів висотою понад 100 м СС3    
  не каркасного типу складних форм СС3 СС2  
  армоцементних   СС2 СС1
  інженерних споруд (відповідно до п. 4.10.10)      
4.08.00  Зведення кам'яних та армокам'яних конструкцій  СС3 СС2 СС1
  з цегли, штучних каменів, блоків   СС2 СС1
  складних форм (склепіння, арки тощо) СС3 СС2 СС1
  вогнетрівкої СС3 СС2 СС1
  природного каменю   СС2 СС1
  інженерних споруд (відповідно до п. 4.01.13)      
4.09.00  Зведення дерев'яних конструкцій    СС2 СС1
4.10.00  Монтаж інженерних споруд   СС3 СС2 СС1
  водоохолоджувачів   СС2 СС1
  градирень СС3 СС2  
  стволів  промислових труб  висотою до 100 м включно   СС2 СС1
  стволів  промислових труб  висотою понад 100 м СС3    
  щоглових висотою до 100 м включно   СС2 СС1
  щоглових висотою понад 100 м СС3    
  баштових висотою до 100 м включно   СС2 СС1
  баштових висотою понад 100 м СС3    
  ємкісних, що працюють під тиском, об’ємом до 30000 м3 включно   СС2 СС1
  ємкісних, що працюють під тиском, об’ємом понад 30000 м3 СС3    
  підземних складів, сховищ, ємкостей      
  підпірних  стін   СС2 СС1
  захисно-запобіжних СС3 СС2  
  копрів вугільних та інших СС3 СС2  
  галерей, естакад, етажерок  технологічних   СС2 СС1
  каналів, тунелів, колекторів  технологічних   СС2 СС1
  опор зв’язку, енергопостачання, повітряного та канатного транспорту СС3 СС2 СС1
  естакад розвантажувальних   СС2 СС1
  естакад відкритих  кранових   СС2 СС1
  підкранових колій   СС2 СС1
  сховищ небезпечних речовин СС3 СС2  
  промислових печей та агрегатів   СС2 СС1
  інші об’єкті технлдлгічного проектування      
4.11.00  Монтаж магістральних нафто-газопроводів, споруд та обладнання   СС3     СНиП III-42-80* Магистральные трубопроводы
  Нафтопроводів та нафтопродуктопроводів СС3    
  Газопроводів СС3    
  Нафтосховищ  СС3    
  Газосховищ СС3    
4.12.00  Будівництво гідротехнічних споруд та комплексів       Відаовідно до класів наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва згідно проекта.
  гребель, дамб, насипів ґрунтових з напором до 5 м   СС2 СС1
  гребель, дамб, насипів ґрунтових з напором понад 5 м СС3 СС2  
  гребель, дамб, насипів бетонних, залізобетонних з напором до 10 м   СС2 СС1
  гребель, дамб, насипів бетонних, залізобетонних з напором понад 10 м СС3 СС2  
  морського транспорту СС3 СС2  
  річкового (озерного)  транспорту   СС2 СС1
  суднобудівних та судноремонтних СС3 СС2  
  берегозахисних  та берегоукріпних   СС2 СС1
  водоймищ і водосховищ   СС2 СС1
  рибозахисних та рибопропускних   СС2 СС1
  каналів та тунелів СС3 СС2  
  інженерного захисту територій від затоплення та підтоплення   СС2 СС1
  протифільтраційних і дренажних   СС2 СС1
  які виконуються гідронамивом   СС2 СС1
  інші гідротехнічні споруди      
4.13.00  Виконання підводно-технічних робіт    СС2 СС1  
4.14.00  Розробка гірничих споруд та комплексів         Відаовідно до класів наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва згідно проекта.
  Виробки підземні СС3    
  виробки відкриті СС3    
  інші гірничі споруди      
4.15.00  Реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам'яток культурної спадщини         ДБН В.3.2-1-2004 Реставраційні, консерваційні, ремонтні роботи, реабілітація пам'яток культурної спадщини  
  Національного значення СС3    
  Місцевого значення   СС2  
4.16.00  Монтаж технологічного устаткування   СС3 СС2 СС1 Відаовідно до класів наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва згідно проекта
  Об’єктів електроенергетики СС3 СС2  
  Об’єктів теплоенергетики СС3 СС2  
  Об’єктів нафтової  промисловості СС3 СС2  
  Об’єктів нафтопереробної та  нафтохiмiчної  промисловості СС3 СС2  
  Об’єктів газової  промисловость СС3 СС2  
  Об’єктів вугiльної  промисловості СС3 СС2  
  Об’єктів чорної  металургiї СС3 СС2  
  Об’єктів кольорової  металургiї СС3 СС2  
  Об’єктів гiрничорудної  промисловості СС3 СС2  
  Об’єктів хiмiчної  промисловоті СС3 СС2  
  Об’єктів важкого  i  транспортного  машинобудування   СС2 СС1
  Об’єктів верстатобудiвної  та  iнструментальної  промисловості   СС2 СС1
  Об’єктів загальномашинобудiвної  промисловості   СС2 СС1
  Об’єктів обороної  промисловості   СС2 СС1
  Об’єктів авіаційної та космичної  промисловості СС3 СС2  
  Об’єктів автомобiльної  i  тракторної  промисловості   СС2 СС1
  Об’єктів суднобудiвної  промисловості СС3 СС2  
  Об’єктів сiльськогосподарського  машинобудування   СС2 СС1
  Об’єктів продовольчого  машинобудування   СС2 СС1
  Об’єктів будiвельного,  дорожного  та  комунального  машинобудування   СС2 СС1
  Об’єктів радiо та телевизійної промисловості   СС2 СС1
  Об’єктів електротехнiчної промисловості   СС2 СС1
  Об’єктів електронної  промисловості   СС2 СС1
  Об’єктів лiсної  та  деревообробної  промисловості   СС2 СС1
  Об’єктів з виробнитва  будiвельних  матерiалiв,  виробів  і  конструкцій   СС2 СС1
  Об’єктів легкої  i  текстильної промисловості   СС2 СС1
  Об’єктів медичної  i  мiкробiологiчної  промисловості   СС2 СС1
  Об’єктів  агропромислового  комплексу   СС2 СС1
  Об’єктів театрально - видовищниз  установ   СС2 СС1
  Об'єкти  кiнематографiї   СС2 СС1
  Об’єктів полiграфiчної  промисловості   СС2 СС1
  Об’єкти  комунального  господарства   СС2 СС1
  Об’єктів теплопостачання, котельних та бойлерних  установки   СС2 СС1
  Об’єктів водопостачання водозабірних та насосних установок   СС2 СС1
  Об’єктів каналізації,  магістральних колекторів, очисних споруд   СС2 СС1
  Банківських  установ  та  об’єктів  Національного  банку   СС2 СС1
  Інші об’єкти  технологічного проектування      
4.17.00  Виконання пусконалагоджувальних робіт (визначається ліцензіатом за видами технологічного устаткування)  СС3 СС2 СС1 Відаовідно до класів наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва згідно проекта
4.18.00  Клас наслідків (відповідальності) об'єктів будівництва: клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки, клас СС1 - незначні наслідки        ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципі забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ Таблиця 1, додаток А
4.19.00  Умови будівництва: звичайні, території підвищеної сейсмічності, територій зі складними інженерно-геологічними умовами        Відповідне навчання на курсах підвищення кваліфікації
5.00.00  МОНТАЖ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ         
5.01.00  Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання         Не визначено в ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципі забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ  
5.01.01  Водопроводу та каналізації       
5.01.02  Опалення       
5.01.03  Вентиляції і кондиціювання повітря       
5.01.04  Газопостачання та газообладнання       
5.01.05  Технологічних трубопроводів       
5.01.06  Холодопостачання промислового       
5.01.07  Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення        
5.01.08  Автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів       
5.01.09  Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних       
5.02.00  Монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд, приладів і засобів вимірювання         
5.02.01  Водопостачання    СС2 СС1 Відаовідно до класів наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва згідно проекта   СНиП  3.05.04-85* зовнішні мережі. Водопостачання та  каналізаціїя
  магістральних водогонів   СС2  
  водозабірних та водоочисних   СС2 СС1
  квартальних, площадкових, групових і локальних   СС2 СС1
5.02.02  Каналізації   СС2 СС1
  магістральних колекторів самопливних і напірних   СС2  
  дощової, побутової і виробничої   СС2 СС1
  очисних споруд   СС2 СС1
5.02.03  Теплових і гарячого водопостачання     СС2 СС1 Відаовідно до класів наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва згідно проекта ДБН В.2.5-39:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди Теплові мережі
  магістральних   СС2  
  котелень, бойлерних  установок   СС2 СС1
  квартальних, площадкових   СС2 СС1
5.02.04  Газопостачання   СС3 СС2 СС1 Відаовідно до класів наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва згідно проекта   ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди Газопостачання
  трубопроводів  тиском  до 0.3 МПа   СС2 СС1
  трубопроводів тиском до 0.6 МПа   СС2 СС1
  трубопроводів тиском  понад 0.6 МПа СС3 СС2  
  газорегулюючих  пунктів та установок СС3 СС2  
  газонаповнювальних станцiй  і пунктів, компресорних станцій   СС2  
5.02.05  Магістральних продуктопроводів    СС2 СС1 Відаовідно до класів наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва згідно проекта
5.02.06  Електропостачання, електроосвітлення        Відаовідно до класів наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва згідно проекта
  ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою до 10 кВ     СС1
  ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою до 35 кВ   СС2  
  ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою  понад 35 кВ  (110, 330, 770) СС3    
  залізничного транспорту СС3    
  міського електротранспорту наземного   СС2  
  метрополітену та підземних споруд СС3    
  навігаційного та сигнального СС3 СС2  
  автономного     СС1
  електроосвітлення     СС1
  інше обладнання      
5.02.07  Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних     СС2 СС1 Відаовідно до класів наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва згідно проекта
5.02.08  Клас наслідків (відповідальності) інженерних мереж, систем, споруд: клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки, клас СС1 - незначні наслідки        ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципі забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ Таблиця 1, додаток А
6.00.00  БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД         Відаовідно до класів наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва згідно проекта   ДБН В.2.3-19-2008 Споруди транспорту. Залізниці колії 1520мм.
6.01.00  Залізничних колій        
  державного значення СС3    
  загального призначення   СС2  
  промислового призначення   СС2  
6.02.00  Доріг автомобільних         Відаовідно до класів наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва згідно проекта   ДБН В.2.3-4:2000 Споруди транспорту. Автомобільні дороги.   Постанова КМУ від 24.06.2006 № 865.  Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення
  державного значення СС3    
  місцевого значення   СС2  
  нутрішньогосподарських, сільськогосподарських   СС2 СС1
  вулиць, доріг, майданів населених пунктів   СС2 СС1
6.03.00  Мостів, шляхопроводів, переходів         Відаовідно до класів наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва згідно проекта   ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости і труби. Правила проектування.
  довжиною понад 300м для мостів, понад 600 м для шляхопроводів, переходів СС3    
  до 300м для мостів, до 600 м для шляхопроводів, переходів   СС2  
  тимчасових     СС1
6.04.00  Аеродромів та вертодромів         Відаовідно до класів наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва згідно проекта   СНиП 3.06.06-88 Аэродромы
  класів А, Б СС3    
  класів В, Г   СС2  
  класів Д, Е   СС2  
  вертодромыв   СС2  
6.05.00  Тунелів та метрополітенів        СНиП III-44-77 Правила производства и приемки работ Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены
  На шляхах державного значення СС3    
  На шляхах загального призначення СС3 СС2  
  Метрополітені СС3    
6.06.00  Місцевого транспорту        Відаовідно до класів наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва згідно проекта
6.07.00  Вертикального транспорту (ліфти, ескалатори, підйомники тощо)    СС2   Відаовідно до класів наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва згідно проекта
6.08.00  Клас наслідків (відповідальності) транспортних споруд: клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки, клас СС1 - незначні наслідки        ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципі забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ Таблиця 1, додаток А
6.09.00  Умови будівництва: звичайні, територій підвищеної сейсмічності, територій зі складними інженерно-геологічними умовами        Відповідне навчання на курсах підвищення кваліфікації
7.00.00  ІНЖИНІРИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА         Не визначено в ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципі забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ  
7.01.00  Генеральний розробник у проектуванні (відповідно до розділу 3.00.00)       
7.02.00  Технічний огляд і оцінка стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж       
7.03.00  Обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж (визначення параметрів і характеристик матеріалів і конструкцій із застосуванням спеціального устаткування, приладів та апаратури на об'єктах і в лабораторіях)       
7.04.00  Генеральний підрядник у будівництві        
7.05.00  Проект виконання будівельних робіт       


Посилання
Портал спецтехники Mgtrans.Net
Будівельні компанії, будівельні фірми, будівництво в Україну | УкрБудІнфо - Український Будівельний Портал
Сайт Державної архітектурно-будівельної інспекції України
Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
Інформаційний портал Міністерства будівництва та комунального господарства України
Довідник кваліфікаційних характеристик працівників | Випуски ДКХП | Довідник посад працівників
Офiцiйний портал Київської мiської влади

Курс доллара Погода в Киеве
ГОЛОВНА| АКРЕДИТАЦІЯ| СТРУКТУРА| ЛІЦЕНЗУВАННЯ| ДОЗВОЛИ| ПОСЛУГИ| ЗАКОНОДАВСТВО| ЗАМОВИТИ| КОНТАКТИ|  
     При використанні матеріалів сайту посилання на sgbukr.com обов'язкове

Rambler's Top100
Информационный портал городов Украины - UKRMISTO